کارخانه


ایپک یولی با سرمایه انسانی 150 نفر در کارخانه ، در زمینی به مساحت 14,000 متر مربع با زیربنایی بالغ بر 30,000 متر مربع در شهر خوی واقع شده است

12

error: