پذیرش نمایندگیشرکت مبل ایپک یولی در راستای رفاه حال هموطنان و به منظور گسترش زنجيره فروش خود در تمام نقاط کشور، نمایندگی فعال می پذیرد.
برای آگاهی و کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های زیر تماس گرفته و یا اطلاعات مربوطه زیر را به آدرس پست الکترونیکی ما بفرستید.
این شرکت از هر شهر فقط یک نماینده فعال می پذیرد.
اطلاعات درخواستی:
نام ونام خانوادگی - نام شرکت - نوع فعالیت شرکت - آدرس دقیق شرکت
نام استان و شهری که شرکت درآن فعالیت میکند، شماره تلفن ، آدرس پست الکترونیک

044-36331653 , 044-36330008
044-36363974 , 044-36363977
96 الی 36523699 - 044
Mobl.ashrafi@yahoo.com

 

 

error: